...

PRZYGOTOWANIE DO BADAŃ KRWI

Przygotowanie do badań krwi jest bardzo istotnym elementem wyników.
Poniżej zostały przedstawione poszczególne kwestie, proszę wziąć je pod uwagę wykonując badania.

Do punktu pobrań należy zgłosić się najlepiej w okolicach godziny 7.00-8.00. Szczególnie ta informacja jest ważna dla takich parametrów ja TSH oraz fT4, ponieważ te hormony są wydzielane w rytmie dobowym, co oznacza, że ich stężenie może wahać się w zależności od pory dnia. Najwyższe TSH obserwuje się późnym wieczorem oraz w nocy, a najniższe w okolicach południa. Wniosek – już nieprawidłowa godzina pobrania krwi może dać fałszywy obraz pracy tarczycy a tym samym przyczynić się do źle postawionej diagnozy.